Wednesday, May 20, 2009

politik satu perspektif

Definisi Politik
Menurut kamus dewan edisi ke-4 terbitan 2005, politik di takrifkan sebagai ilmu pengetahuan berkenaan cara atau dasar-dasar pemerintahan. Berasal daripada perkataan Arab, Siasah yang membawa maksud ilmu kenegaraan. Dalam dunia politik Islam, istilah politik di sebut sebagai Siasah syariyyah iaitu membawa maksud yang lebih menyeluruh dalam hala-hal yang bersangkutan dengan aktiviti mengurusi atau mengatur perkara mengikut landasan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.Jadi, makna siasah tersebut telah diterapkan pada pengurusan dan perlatihan orang yang diurus. Lalu, adalah tidak keterlaluan kalau ianya dihubungkaitkan dengan pengaturcaraan urusan-urusan asasi manusia itu sendiri. Perlaku atau tabiat dalam pengurusan itu dikenali sebagai ahli politik ( siasiyun ) atau politikus dalam bahasa Indonesia.

Dalam tradisi budaya bangsa Arab, perkataan Ulil Amri ( pemimpin ) adalah orang yang berperanan sebagai ketua dalam hal pengurusan modal insan termasuklah mengatur dan menjaga kebajikan orang yang di bawah pimpinannya.Dalam hal bernegara maka skop tugas dan peranan ulil amri itu lebih besar dan mencabar.Rasulullah s.a.w pernah bersabda: "adalah bagi bani Israil, mereka diuruskan urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya).Ketika kewafatan seorang nabi, nabi yang lain akan datang menggantinya.Tidak ada nabi selepasku, namun akan ada banyak para khalifah" ( Riwayat Bukhari dan Muslim )

Pengurusan kemasyarakatan

Jika politik itu antara lainnya adalah berkaitan dengan pengurusan sosial, maka ruang keterhadan pengertian politik ternyata tiada batasnya,kerana persoalan mengurustadbir manusia itu juga tiada had dan sempadanya. Jadi, berkecimpung dalam politik itu bererti memerhati,mengamati, memantau, meneroka dan mengambil tahu kemaslahatan manusia.kalau di rujuk dari perspektif Islam, ternyata ia berhubung dengan kemashalatan kaum muslimin antaranya dengan cara menghindarkan kezaliman penguasa kepada orang Islam dan mengelakkan kejahatan musuh kafir daripada mereka.Oelh yang demikian peranan ahli politik itu termasuklah menasihati pemimpin yang menyalahgunakan kuasa serta memerangi kekufuran jika berlaku.Sabda Nabi s.a.w " sesiapa saja yang bangun pagi dengan gapainnya bukan kerana Allah maka ia bukanlah hamba Allah, dan sesiapa saja yang bangun pagi namun tidak mempedulikan urusan kaum muslimin lain maka ia bukan dari golongan mereka" ( Riwayat Al-Hakim )

Rasulullah s.a.w di tanya oleh seorang sahabat tentang apa yang paling utama berkaitan dengan Jihad? maka jawab Nabi s.a.w kalimah yang benar yang disampaikan pada penguasa.

Politik dikotori

Prinsip politik yang bersandarkan kepada wahyu dan kebenaran selalu dilupakan oleh pengiat politik.Jadilah politik itu bersifat kotor, bercampur dengan kedustaan, tipu daya, kepentingan diri, mengaut keuntungan dan ditutupi oleh sifat hiprokrit dan kepuraan. Tambah sakit lagi bila berlaku penyelewengan prinsip perjuangan iaitu berkiblatkan kepada fahaman sekularisme,maxisme dan banyak lagi fahaman ciptaan manusia. Sedangkan dalam pengurusan manusia seluruhnya telah ditentukan oleh Allah SWT. melalui pesuruhnya Nabi Muhammad SAW. Pandangan bahawa politik dan agama tidak boleh bercampur adalah pandangan yang salah kerana kesan langsung daripada itu akan mewujudkan penguasa yang sentiasa memusuhi rakyatnya.

No comments: