Thursday, May 28, 2009

Iranun ,suatu penjenamaan semula.

Setelah hampir seminggu saya berehat untuk menulis, hati saya kembali tergerak membawa saudara-saudara menyelami 'jatuh bangun' masyarakat Iranun dalam organisasi sosial di Sabah.Satu perbincangan 'awal' yang mungkin membuka 'pintu' kepada perbincangan yang lebih besar dan tersusun.Justeru saya merasakan sudah sampai masanya masyarakat Iranun digerakkan dalam satu 'Fikrah' yang membina.Menurut teori William I.Thomas, seorang ahli sosiologi yang mendukung teori sosiologi interaksi, beliau mengatakan bahawa sifat kebergantungan antara individu dengan lingkungan sosialnya telah membawa kepada keinginan manusia untuk Merasa aman dalam ruang sosialnya.
Malahan beliau percaya bahawa terdapat definisi subjektif yang penting yang ada di antara stimulus dan tindak balas. Jadi, meminjam 'semangat' ini, saya cuba untuk memulakan tunas perbincangan ini melalui instrumen “pemerhatian’ dan 'kebergantungan' saya dengan sosial masyarakat Iranun selama ini.Menurut Tuner (1994) semua manusia ini dilahirkan sebagai ahli sosiologi kerana manusia katanya sentiasa menganalisis tingkah laku dan pengalaman-pengalaman interpersonal dengan orang lain dalam keadaan yang teratur. Penganalisisan inilah yang saya maksudkan sebagai,pemerhatian, pengamatan yang cukup mendalam, tidak cukup merasa simpati bahkan empeti dengan nasib dan ‘future’ bangsa Iranun ini.

Seperti penulisan saya yang lalu, fokusnya tampak jelas dan ringkas, memperkatakan perihal masyarakat Iranun dalam soal-soal kepolitikan dan juga isu keterpinggiran masyarakat ini dalam arus pemodenan.Namun saya mengakui bahawa dalam penulisan yang terdahulu saya hanya membuat ‘kritikan sosial” kepada susunlapis masyarakat Iranun, tanpa memberikan jalan dan penyelesaian.Persoalan demi persoalan saya lontarkan untuk dijawab oleh mereka yang merasakan ‘berdarah” Iranun.Fenomena itulah yang membuatkan saya terfikir menulis artikel ini ;Iranun suatu penjenamaan semula.

Sekali lagi saya mendambakan agar”idea” artikel ini diwar-warkan kepada seluruh masyarakat Iranun dengan harapan membawa satu sinar cahaya dalam terowong yang panjang. Apakah yang saya maksudkan dengan “penjenamaan” itu ? Apakah selama ini Iranun tidak ada “jenama”?? Atau belum cukupkah Iranun dikenali, justeru perlu dijenamakan? Barangkali juga penjenamaan ini bertujuan untuk mewujudkan generasi penyambung Iranun yang beridentitikan baru?.atau perlukah perbelanjaan yang banyak untuk menjenamakan Iranun???.....saya juga merasakan banyak persoalan yang akan timbul bilamana membaca artikel ini...Apa saja tanggapan yang lahir dari “minda sedar” saudara-saudara, saya terima dengan setulusnya...kerana yang harapkan ialah ‘kesan’ dan bukannya ‘matlamat’.

Menurut Krathwohl(1964) aras ke 4 dalam taksonomi Afektif ialah ‘Organisasi’ yang membawa maksud bahawa manusia boleh mengumpulkan nilai-nilai yang berlainan, menyelesaikan konflik antara nilai-nilai itu dan kemudian membina satu sistem nilai yang konsisten. Pendekatan ‘aras’ini membawa saya kepada satu ‘bayangan’ bahawa masyarakat Iranun punya nilai hidup yang pelbagai.Saya mengatakan demikian kerana saya sendiri wujud ‘perkongsian’ nilai dengan masyarakat Iranun. Bukan setakat ‘kesantunan berbahasa’ malahan ‘penggredan’ budaya pun menunjukkan masyarakt Iranun punya nilai yang tinggi.Persoalanya kenapa perlu dijenamkan???

Inilah yang akan saya garap secara tuntas,berlatarkan ‘penjenamaan’ ini.

Kalau kita mentelaah lebih luas tentang ketamadunan negara bangsa masa lampau, kita dapati seluruh tamadun manusia yang tidak mengizinkan ‘penjenamaan’ akan hancur dan binasa...Kita dapati tamadun China masa lampau, gagal bertahan setelah mengamalkan ‘dasar tutup pintu’ kepada kuasa-kuasa asing.Menutup ‘minda’ dan ‘budaya’ daripada arus globalisasi bukan sahaja meletakkan sesuatu bangsa itu jauh ‘terpinggir’ tetapi juga akan menyekat ‘penjenamaan’ yang berlaku... Inilah yang saya khuatiri akan berlaku kepada ‘bangsa’ saya...

Secara ‘pandang sedar’ saya berpendirian bahawa masyarakat Iranun perlu berubah dari segi ‘epistemologi ‘dan ‘arkologi’...untuk menjenamakan semula bangsa ini agar dapat bersaing dengan suku lain terutama di Sabah. Sebenarnya sudah lama isu ‘penjenamaan’ sesuatu bangsa itu diperbincangkan di peringkat nasional, sebab itulah lahir ungkapan ‘melayu glokal’.Namun dalam persepsi suku minoriti Iranun, isu ini masih baru, bahkan masih belum ada penulisan-penulisan yang saya ketemu membincangkan perihal penjenamaan ini...Di awal perenggan ini saya memperkatakan mengenai anjakan ‘epistemologi’ yang saya maksudkan ialah mengenai falsafah keilmuan. Masyarakat Iranun masih ketinggalan dalam institusi keilmuan, biarpun ramai yang merasakan sudah cukup ‘cerdik pandai’ yang dilahirkan sedekad yang lalu.Pada dasarnya, pencapaian akademik itu yang jadi ukuran, sedangkan cara fikir dan perlontaran idea tidak diambilkira....justeru itu saya merasakan bila anjakan ilmu berlaku, maka ‘penjenamaan’ masyarakat Iranun akan terjadi....kenapa saya katakan demikian? Kerana ilmu adalah tunjang kepada ‘pandang dunia’ masyarakat yang bertamadun...Persoalan yang ingin saya lontarkan...bagaimana kesedaran betapa pentingnya ilmu di kalangan masyarakat Iranun?..Bukankah Selepas ‘Dark Ages’ masyarakat barat menuntut perubahan dari segi’pandang ilmu’ mereka?...

Perubahan kedua yang perlu dilakukan ialah perubahan ‘arkologi’ iaitu perubahan ‘nilai’ hidup yang lebih menyeluruh.Saya berikan satu situasi yang berkaitan dengan nilai masyarakat Iranun yang saya pasti berkait juga dengan institusi ilmu seperti yang saya sebutkan..Dalam masyarakat Iranun perkataan ‘Pawallah’ membawa satu imej yang negatif iaitu..perbincangan kedai kopi yang tidak berkesudahan dan dilakukan tanpa matlamat dan tidak memikirkan kesan....

Sedangkan aktiviti ‘pawallah’ itu adalah satu nilai yang perlu dipupuk diperingkat awal lagi...Cuma cara dan kaedah perlu ‘dijenamakan’ ertinya perlu diubah. Suasana ‘pawallah’ yang lebih teratur,berhemah dan berlandaskan kepada prinsip keilmuan itu akan mewujudkan masyarakat Iranun yang ‘celik’ ilmu dan mengutamakan prinsip kebenaran dalam sesuatu perbincangan. “sihat’ atau tidak...Pawallah itu terletak kepada ‘nilai’ yang saya katakan tadi.Proses pertukaran dan penggabungjalinan idea dalam sesi pawallah akan memahirkan ‘kemantikan’ seseorang pedebat itu... Contoh yang saya berikan ini hanya sekelumit nilai yang ada pada masyarakat Iranun, namun saya merasakan cukup untuk difikirkan supaya ‘Penjenamaan’ ini berlaku dan akhirnya ‘pandang dunia’ suku ini akan berubah....harapan ini saya sandarkan kepada pejuang bangsa Iranun....bangun! dan gerakkan misi penjenamaan ini..

No comments: